Corona-update: verlenging steunmaatregelen met één kwartaal

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 18 mei 2021 beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september 2021.

Corona-update: verlenging steunmaatregelen met één kwartaal

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 18 mei 2021 beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september 2021. Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober 2021 over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn o.m.:

 - tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;

- het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat sinds 01.01.2021 actief is;

- individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties;

- fiscale gunstregeling voor kwijtschelding huur wordt verlengd in juni, juli, augustus en september;

- verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;

- verlenging btw-verlaging naar 6% op handgels en mondmaskers.